V priebehu roka vychádzajú mnohé výzvy pre samosprávy. Zaujala nás výzva na vybudovanie mantinelov na vybudovanom asfaltovom ihrisku, ktoré máme v areáli školy. Napriek tomu, že sme vo výbere neboli úspešní, rozhodli sme sa, že si oplotenie ihriska vybudujeme vlastnými silami. Pokračuj …