Dnes navštívili obecný úrad žiaci 6. a 7. ročníka Základnej školy. Pani učiteľka občianskej náuky Maťka Zajačková si povedala, že najlepším spôsobom, ako deťom vysvetliť fungovanie obce, jej orgánov a kompetencie, je zobrať ich priamo do praxe.

Starostka odpovedala na otázky žiakov, ktoré sa týkali činnosti starostky, obecného úradu a obecného zastupiteľstva, vylepšení obce do budúcnosti, letnej a zimnej údržby, zaparkovaných áut na ceste, vlastnej polície, poplatkov a povolení na stavbu rodinného domu, opravy ciest, kroniky i pracovnej doby starostky.

Lenže ani starostka nenechala žiakov bez povšimnutia. Žiaci súťaživo odpovedali na jej otázky, ktoré boli síce trošku ťažšie, ale o to náučnejšie. Získali nové informácie, ktoré vychádzajú priamo z praxe.

Školáci si pozreli obecnú kroniku, insígnie, osvedčenie starostky, ako aj knihy, ktoré boli o obci vydané.

Obec Povina sa teší z toho, že môže reálne ukázať svojim mladým občanov fungovanie obce a dvere obecného úradu budú vždy pre všetkých otvorené.