Samosprávy sa nedokázali vysporiadať so zvýšenými cenami energií, stavebných materiálov, miezd zamestnancov, so zmenami v školstve a v sociálnej oblasti a už riešia ďalšie existenčné problémy, ktoré prináša protiinflačný balík.

Príspevky na voľnočasové aktivity, zvýšenie daňového bonusu a prídavkov na dieťa má zobrať obciam a mestám pol miliardy eur. Obce a mestá budú nútené obmedziť základné služby, ako napríklad vypnúť verejné osvetlenie, znížiť frekvenciu vývozu TKO (čím môžu porušiť zákon), kosenie a údržbu verejného priestranstva, zrušiť športové či kultúrne podujatia a úplne vylúčiť akékoľvek rozvojové a investičné aktivity.

Ako starostka som za zvýšenie daňového bonusu, ale treba si uvedomiť jednu vec. Ak obec nebude mať finančné prostriedky na udržanie zamestnanca, bude ho musieť prepustiť. A nielenže zamestnanec nedostane daňový bonus, ale rovno príde aj o prácu. Čo má automaticky negatívny dopad na zamestnanosť a životnú úroveň Slovenska.