Hromadné očkovanie psov proti besnote 31.5.2019

pri OÚ                            16,30 – 17,00 hod.

Mazák                            17,00 – 17,30 hod.

ZŠ                                  17,30 – 18,00 hod.

Belanovce                      18,00 – 18,30 hod.

Tatarovce                       18,45 – 19,00 hod.

Očkovanie psov