Vzhľadom na neustále sa vytvárajúce nelegálne skládky odpadov v našej obci sme na včerajšom stretnutí s riaditeľom Lesov SR v Čadci pristúpili k dohode, že priestor obce bude monitorovaný aj fotopascami, ktoré nainštalujú pracovníci Lesnej správy v Povine.

Upozorňujeme, že každý, kto bude nasnímaný, či už kamerovým systémom alebo fotopascami, bude pokutovaný v zmysle VZN č.1/2017 o udržiavaní čistoty a poriadku na
území obce Povina až do výšky 500,- €.

Vyzývame občanov k väčšej zodpovednosti manipulácie s odpadmi a k zvýšenej ochrane svojho životného prostredia.