Základná umelecká škola Kysucké Nové Mesto vyhlasuje talentové skúšky na štúdium do

  • hudobného odboru – spev, klavír, keyboard a akordeón
  •  tanečného odboru – ľudový tanec

Skúšky sa budú konať v Základnej škole Povina v dňoch 14. až 17. mája v čase od 11:30 hod. do 16:00 hod. na prízemí.

Prosím priniesť so sebou rodné číslo dieťaťa. Zapisujeme aj 5 ročné deti.

Viac informácií o prijímacích skúškach – Mgr. Mária Belicová 0915 341 558