Oznamujeme Vám, že zamestnanci Severoslovenských vodární a kanalizácií. a.s. budú vykonávať štandardné odpočty vodomerov. V čase od 1.6.2022-6.6.2022.(víkend nie) Budú začínať od vyšného konca. Prosia obyvateľov, aby si odzimovali šachty a nachystali na odpočet. V prípade neprítomnosti ponechali stav vodomeru nalepený na schránke, alebo na viditeľnom, dostupnom mieste.
Sevak ďakuje za spoluprácu.