S pribúdajúcimi teplými dňami nám rastú aj povinnosti na cintoríne. Jeho údržba je náročná a o to ťažšia, že je v kopci a pracovníkov je nedostatok.
Preto obec vyhlásila sobotnú obecnú brigádu. Zástupca Peťo Varga sa nemohol dostaviť v sobotu, preto vykosil časť cintorína už vo štvrtok.
Krovinorezy vzali do rúk poslanci Majko Benda, Jurko Papán, dobrovoľný hasič Tomáško Ďurčo, Paťko Matyáš a bývalý pán primátor KNM Janko Hartel.
Albínko Králík narábal s motorovou pílou tak svižne, že sme s dievčatami nestíhali odrezané konáre líp upratovať. Za pomoci poslankyne Majky Ochodničanovej, Stanky Tomašcovej, Milky Podpleskej, Renátky Švolíkovej, Majky Poplanuchovej, Magdušky Kriváčkovej sme to ale zvládli. Pomocnú ruku podala aj Milka Luhová, ktorá prišla upraviť svoj hrob a odchádzala, až keď sme spratali obe zrezané lipy.
Milo prekvapili aj občania časti Tatarovce Stazka Zajacová, Paťka Chudinová s manželom Tomáškom, ktorí vykosili trávu okolo informačnej vitríny a lavičky a tiež vyčistili okolie autobusovej zastávky.
Ako starostka vyslovujem všetkým vymenovaným obrovské poďakovanie, pretože je vidieť a najmä cítiť, že ako mne, tak aj vám veľmi záleží na obci a jeho okolí.
Opäť nám znižujú podielové dane (ešte viac ako pri covide), preto si o to viac vážim vašu ochotu pomôcť obci zadarmo, vlastnými rukami.. Nemôžeme si dovoliť platiť firmy na realizáciu prác základných služieb, ktoré každý občan berie ako samozrejmosť, ale obec ich musí vykonať a keď nemá s kým, je to náročné.
Ďakujeme aj všetkým občanom, ktorí sa bez výzvy starajú aj o okolie za svojim plotom, čím obci tiež podávajú pomocnú ruku.

   

   

 

   

 

.