Základná škola s materskou školou, Povina 323, 023 33

Voľné pracovné miesto – Učiteľ/ka MŠ

 

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce:                    Materská škola Povina 171

Termín nástupu:                             1.9.2022

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:                  16.6.2022

Rozsah úväzku:                               100%

Druh pracovného pomeru:           plný úväzok

 

Platové podmienky

Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú “Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

 

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie

Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Ďalšie požiadavky

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov, fotokópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu:
Materská škola pri základnej škole, Povina 171,  023 33,

prípadne na e-mail: mspovina@gmail.com najneskôr do 16. 6. 2022

Vybraní uchádzači spĺňajúci kvalifikačné predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor telefonicky.

Telefonický kontakt: 0911 234 976

 

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia

Základná škola s materskou školou
Povina 323
023 33 Povina

Kontaktná osoba

Mgr. Lenka Rybánska
0911 234 976