Skládka plastov oproti autobusovej zastávke pri kostole bola zrušená, preto Vás prosíme, aby ste plasty ukladali na iné stojiská (pri obecnom úrade , pri ZŠ a u Belanov).Taktiež bola zrušená aj skládka plastov v Stankovom potoku.

Za porozumenie ďakujeme.