Počas tohtoročných vianočných sviatkov bude aj v našej obci prebiehať koledovanie Dobrej Noviny.
Koledníci budú navštevovať prihlásené rodiny 6. januára od 13tej hodiny. V prípade, že by ste chceli prijať koledníkov aj do vášho domu, zapíšte sa na zoznam v sakristii kostola sv. Jakuba alebo Panny Márie v Kysuckom Novom Meste alebo v kostoloch v Radoli a v Povine do 31. decembra 2023.
Ďakujeme za Vašu ochotu prijať koledníkov i do Vašej rodiny!

Lucia Holtanová koordinátorka 29. ročníka koledovania Dobrej Noviny