SSD oznamuje občanom, že dňa 8.1.2024 od 7.30 hod do 16:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny  z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavvy.

V prílhe sa nachádza zoznam nehnuteľností,  kde dôjde k prerušeniu distribúcie eletkriny.

Oznámenie o prerušení diestribúcie elektriny 8.1.2024