ORGANIZÁCIA PREVÁDZKY MŠ OD 8.2.2021

 

Vážení rodičia, venujte prosím pozornosť aktuálnym zmenám v prevádzke Materskej školy od 8.2.2021 v zmysle aktuálnej situácie a dokumentov a podmienok určených rozhodnutím Pandemickej komisie Vlády SR, Ústredného krízového štábu, Úradu verejného zdravotníctva SR, ministra školstva, vedy, výskumu a športu, uznesením Vlády SR a podľa pravidiel COVID AUTOMATU, vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky.

PREVÁDZKA

 • Materská škola bude v prevádzke pre všetky deti,
 • v časovom režime od 6:30 do 16:00,

PRAVIDLÁ VSTUPU DO ŠKOLY

 • aby dieťa mohlo nastúpiť do MŠ, je podmienka pretestovania jedného zákonného zástupcu dieťaťa (platnosť testu je 7 dní),
 • pri návrate do materskej školy predkladá zákonný zástupca tlačivo “Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti” /príloha č. 8a/ + fotokópia potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie alebo potvrdenie o výnimke,
 • tlačivo bude k dispozícií aj u pani upratovačky,
 • zákonný zástupcovia sú aj naďalej povinní dodržiavať prísne hygienicko-epidemiologické opatrenia (rúško – ruky – odstup),
 • i najďalej sa bude realizovať ranný filter s meraním telesnej teploty,

OPATRENIA ŠKOLY

 • prosíme obmedziť čas pri odovzdávaní a preberaní dieťaťa na minimum (max 10 min.),
 • nenosiť hračky z domáceho prostredia so MŠ,
 • dieťa odovzdať pri vstupe do triedy, do triedy nevstupovať,
 • dieťa si pred vstupom do triedy pôjde umyť ruky,
 • dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca,
 • v prípade podozrenia na ochorenie COVID -19 u dieťaťa, to bezodkladne zákonný zástupca oznámi MŠ.

 

Všetky ďalšie informácie budú včas zverejnené.

Vedenie školy

Link na prílohu :  https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany…/