Vážení rodičia, venujte prosím pozornosť aktuálnym zmenám vo vyučovaní na našej škole od 8.2.2021 v zmysle aktuálnej situácie a dokumentov:

 • Návrat do škôl od 8.2.2021 (príloha)
 • Covid automat (príloha)

 

Vyučovanie v 1. – 4. ročníku

 • Forma vyučovania sa mení na prezenčnú formu
 • Žiaci 1. – 4. ročníka pokračujú podľa bežného rozvrhu.

 

Vyučovanie v 5. – 9. ročníku

 • Žiaci 2. stupňa pokračujú dištančným  spôsobom vyučovania  až do odvolania.

 

Pravidlá vstupu do školy

 • V pondelok, pri návrate do školy predkladá žiak 1. stupňa tlačivo “Čestné vyhlásenie  o bezinfekčnosti” /príloha/. Tlačivo sa bude nachádzať okrem iného aj pred hlavným vchodom budovy základnej školy.
 • Táto povinnosť sa vzťahuje aj na zamestnancov školy a školskej jedálne.
 • V prípade, že žiak absolvuje karanténnu izoláciu, pokračuje v dištančnom vzdelávaní.
 • Žiaci sú naďalej povinní dodržiavať prísne hygienicko-epidemiologické opatrenia (rúška – ruky – odstup), pričom sa bude realizovať aj ranný filter s meraním telesnej teploty.
 • V prípade nejasností volajte: 0911 760 201 (škola), 0905 470 631 (obec).

 

Prevádzka školského klubu detí a spôsob stravovania v školskej jedálni

 • Prevádzka školského klubu detí a školskej jedálne bude zabezpečená pre žiakov 1. stupňa a zamestnancov školy, ktorí zabezpečujú prezenčnú formu vyučovania. Stravovanie pre žiakov 5. – 9. ročníka sa nebude realizovať.

 

Všetky nové informácie budú včas zverejnené.

 

Vedenie školy.

Covid automat

Návrat do škôl

Príloha č. 8a – Zákonný zástupca – Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov

Príloha č. 8b – Zákonný zástupca – Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase (1)