SSD informuje, že v stredu 27. marca 2024 v čase od 08:00 h do 16:00 h bude v časti obce Povina  od ZŠ po rod. dom p Nižníkovej  prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

viac informácií v prílohe ( + zoznam nehnuteľností, ktorých sa obmedzenie dodávky el.energie týka )

Vyrozumenie 27.3.2024