Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 466 z 13. septembra 2023 sa 15. septembra 2023 k 06:00 hod. odvoláva mimoriadna situácia vyhlásená v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19.

Prílohy:
1)  Oznámenie ÚV SR o odvolaní MS COVID-19
2)  Uznesenie vlády SR č. 446_2023