Stredoslovenská distribučná  oznamuje občanom, že dňa

4.10.2023  od 06:30:00 do: 4.10.2023 16:30:00 hod

bude prerušená distribúcia elektriny v celej obci z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s..

 

Viac informácií nájdete v priloženej  pdf prílohe : Vyrozumenie