Obec Povina v nadväznosti na § 60 ods. 1 prvá veta volebného zákona, o voľbu poštou možno požiadať aj elektronicky, zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou:

katarina.karasova@obec-povina.sk

stanislava.tomascova@obec-povina.sk