„V školskom areáli chceme vybudovať športovo-oddychové centrum, v ktorom by mládež trávila svoj voľný čas“, uviedla starostka obce Alena Dudeková po vybudovaní ihriska. Čaká nás ešte úprava terénu, s ktorou prisľúbil pomoc aj pán riaditeľ Kobeda.

Workoutové ihrisko poslúži nielen deťom ZŠ s MŠ, ale aj mládeži, ktorá už školu nenavštevuje. Jednotlivé prvky zostavili chlapi z Champion Clubu, ktorí na hrazdách športujú dlhé hodiny a presne vedia, ktoré silové partie sa môžu posilňovať na jednotlivých zostavách.

Pevne veríme, že sa ihrisko nestane obeťou vandalizmu a poslúži mládeži na športové aktivity.

Projekt bol podporený ŽSK.