Na účely doručovania :
– Žiadostí o voľbu poštou z cudziny voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase referenda budú zdržiavať mimo jej územia
a
– Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Obec Povina zverejňuje e-mailovú adresu: info@obec-povina.sk

príloha: Oznámenie k doručovaniu žiadostí o voľbu poštou a k doručovaniu delegovania člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Referendum vyhláseného na sobotu 21. 01. 2023

Príloha