Vážení občania, dňa 28. novembra  2022 o 16,30 hod. sa uskutoční ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva, program je zverejnený v nasledujúcom linku : Pozvánka na zasadnutie OZ 28.11.2022