Príhovor starostky obce

 

Vážený pán dekan, vážené pani poslankyne, vážení poslanci, komisie, hostia

Srdečne Vás vítam na zasadnutí slávnostného ustanovujúceho zastupiteľstva v obci Povina. Jedno funkčné obdobie sa končí a druhé začína. Hneď v úvode sa chcem poďakovať za prejavenú dôveru a zablahoželať zvoleným poslancom. Do nového štvorročného obdobia Vám milé poslankyne, milí poslanci želám hlavne veľa zdravia, pracovnej sily a húževnatosti a veľa trpezlivosti, lebo viem, že pracovať s ľuďmi je tá najnáročnejšia práca. Ďakujem za to, že ste sa opätovne uchádzali obhájiť svoje posty poslancov, je vidieť a cítiť, že vám skutočne a úprimne záleží na obci. Rovnako na obci záleží aj členom komisií, ktorých tu dnes tiež srdečne vítam a aj vám milé dámy a páni, želám veľa zdravia a chuti pri plnení svojich povinností.

Veľké ďakujem za obetavosť, prácu v obci a spoluprácu bývalému poslancovi Mgr. Jozefovi Damaškovi, ktorý pôsobil ako poslanec v obci dlhé roky. Jožko, dovoľte mi podarovať vám malý darček na pamiatku.

Ďakujem za skvelú spoluprácu aj pracovníčkam obecného úradu, dobrovoľnému hasičskému zboru obce Povina, TJ Slovan Povina, Únii žien Povina, včelárom, pozemkovým spoločenstvám, všetkým aktívnym občanom, ale hlavne aj pánovi dekanovi Petrovi Holbičkovi, ktorý silnou vierou udržuje obec pohromade.

V predchádzajúcich 4 rokoch sa nám podarilo v obci urobiť veľmi veľa práce. Máme pred sebou náročné obdobie, ale verím, že spoločnými silami dokážeme pokračovať v rozvoji a zveľaďovaní našej obce.

Ďakujem