Zástupkyňa riaditeľa pre Materskú školu Povina

oznamuje rodičom podmienky a termín podávania

žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ pre školský

rok 2024/2025.

Podávanie žiadostí bude prebiehať  od 13. mája do 24. mája 2024.

Bližšie informácie sú zvrejnené nižšie :

Žiadosť o prijatie (1)

Oznam zápis

Písomné výhlásenie