Na základe opatrenia ÚVZ SR pri ohrození zdravia č. OLP/3354/2020 zo dňa 20. 4. 2020 sa štátnym orgánom a orgánom územnej samosprávy ukladá podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona 355/2007 Z.z. povinnosť pri zasadnutiach a schôdzach vylúčiť verejnosť  a zabezpečiť inú formu informovanosti občanov.

Vaše podnety môžete poslať na email: alena.dudekova@obec-povina.sk, budú zahrnuté do programu rokovania a o výsledku vás budeme nasledujúci deň informovať.

Ďakujeme za pochopenie.

Pozvánka