Nezabúdajme na nové opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR.

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 21. apríla 2020 od 00:00 hod do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek, a to s výnimkou:

  • deti do 2 rokov veku,
  • osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
  • osôb v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v auto zo spoločnej domácnosti,
  • vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,
  • osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich vzdialenosť od iných osôb minimálne 20 metrov,
  • osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzájomná vzdialenosti je minimálne 20 metrov.

Pred prekrytím horných dýchacích ciest je potrebné:

  • umyť ruky mydlom a vodou alebo použiť dezinfekciu na báze alkoholu,
  • pri nasadení je potrebné si zakryť nos a ústa tak, aby medzi tvárou a rúškom neboli žiadne medzery.