• Dotknutá obec:Radôstka, Povina, Kysucký Lieskovec, Lodno, Klubina (okresy: Čadca, Kysucké Nové Mesto)
  • Príslušný orgán:Okresný úrad Kysucké N. Mesto
    odbor starostlivosti o životné prostredie,
    Litovelská 1218, 02401 Kysucké Nové Mesto
  • Obstarávateľ:Obec Lodno, Lodno 228, 023 34 Kysucký Lieskovec
  • IČO Obstarávateľa:00314102

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-obce-lodno-aktualizac