Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Lodno- aktualizácia-2020-2029

Od administrator

Dotknutá obec:Radôstka, Povina, Kysucký Lieskovec, Lodno, Klubina (okresy: Čadca, Kysucké Nové Mesto) Príslušný orgán:Okresný úrad Kysucké N. Mesto odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 02401 Kysucké Nové Mesto Obstarávateľ:Obec Lodno, Lodno 228, 023 34 Kysucký Lieskovec IČO Obstarávateľa:00314102 https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-obce-lodno-aktualizac