Výsledky hlasovania v referende v obci Povina 2023

Počet zapísaných voličov – 952

Počet, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní – 432

Počet odovzdaných platných hlasov – 430

Počet hlasov “áno” – 425

Počet hlasov “nie” – 5

Účasť v referende  45,37 %