SSD informuje, že 16.1.2023 od  7:30 do 14:30 hod.  bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach.

EIC kód odbernéhomiesta  Cast obce Ulica Císlo domu

24ZSS4526762000H Povina Povina 0
24ZSS4584365000T Povina Povina 0
24ZSS4584382000W Povina Povina 0
24ZSS711605500AG Povina Povina 85
24ZSS7116057000Q Povina Povina 87
24ZSS72158740008 Povina Povina 88
24ZSS7116058000L Povina Povina 89
24ZSS7116059000G Povina Povina 90
24ZSS73193040006 Povina Povina 91
24ZSS7116060000I Povina Povina 93
24ZSS7116061000D Povina Povina 94
24ZSS71160620008 Povina Povina 95
24ZSS71160630003 Povina Povina 96
24ZSS7116064000Z Povina Povina 97
24ZSS7116065000U Povina Povina 98
24ZSS7116066000P Povina Povina 99
24ZSS7116067000K Povina Povina 100
24ZSS7116068000F Povina Povina 101
24ZSS7116069000A Povina Povina 102
24ZSS7116070000C Povina Povina 103
24ZSS71160710007 Povina Povina 104
24ZSS71160720002 Povina Povina 105
24ZSS7116073000Y Povina Povina 106
24ZSS7116074000T Povina Povina 107
24ZSS7116076000J Povina Povina 109
24ZSS7116083000S Povina Povina 119
24ZSS7116347000B Povina Povina 135
24ZSS7116182000Q Povina Povina 231
24ZSS71162000003 Povina Povina 247
24ZSS7116223000D Povina Povina 270
24ZSS7116231000H Povina Povina 278
24ZSS7302324000M Povina Povina 9939
24ZSS73042610004 Povina Povina 9941

 

Oznámenie o prerušení diestribúcie elektriny 16.1.2023