Z integrovaného regionálneho operačného programu sme získali viac ako 200.000,- eurový grant na rozšírenie kapacity materskej školy. Materská škola bola odovzdaná zhotoviteľovi a prebiehajú rekonštrukčné práce. Tešíme sa, že budova MŠ bude pekná a najmä bezpečná, elektroinštalácia si už naozaj vyžadovala rekonštrukciu.

Základná škola s materskou školou je najdôležitejšou súčasťou života v obci, preto im pravidelne venujeme dostatočnú pozornosť. Okrem bežných výdavkov, ktoré sú ZŠ s MŠ vrátane školskej jedálne či školského klubu poskytované, sa snažíme zapájať do rôznych výziev na získanie ďalších grantov a dotácií a môžeme povedať, že len za posledné 2 roky sme pre ZŠ s MŠ získali a dali viac ako 311.000,- eur.