Všetci vieme, že doprava na Dolných Kysuciach nie je jednoduchá. V našej obci nás trápia buď kolóny, alebo kamióny, ktoré ani len nepribrzdia. Svoje postrehy nám opísali aj občania, ktorí bývajú pri hlavnej ceste. V spolupráci s Dopravnými inšpektorátmi, Slovenskou správou ciest, Okresným úradom v sídle kraja, projektantom a ďalšími sme už urobili niekoľko opatrení na zvýšenie bezpečnosti v obci a  v práci ešte pokračujeme.

Novo osadený merač rýchlosti núti vodičov spomaliť, čo nám pomôže bezpečnejšie sa zaradiť z vedľajšej cesty. Radar vyhodnocuje dopravu a robí štatistiku prekročenej rýchlosti, ktorú následne budeme posielať dopravnej polícií. Na základe týchto údajov budú vykonávať hliadky zamerané na dodržiavanie povolenej rýchlosti.

Po dnešnom rokovaní môžeme povedať, že sme sa dohodli aj na ďalších opatreniach, ktoré sa zapracujú do projektovej dokumentácie. Ide o vybudovanie chodníkov po obidvoch stranách, osadenie svetelných senzorov k priechodu pre chodcov, ktoré budú blikať len vtedy, ak sa pri priechode objaví chodec, optické brzdy pred priechodom pre chodcov, odbočovací a zaraďovací pruh na križovatke s povinským mostom.

Ďakujem Krajskému dopravnému inšpektorátu, Okresnému dopravnému inšpektorátu, Slovenskej správe ciest, Okresnému úradu v sídle kraja, projektantovi, poradcovi ministra pre dopravu a ďalším zúčastneným.

Ďakujeme dopravnej polícií aj za zvýšené kontroly, ktoré na základe dohody vykonávajú.