Vážení spoluobčania,

určite ste zachytili, že  v médiách aj na sociálnych sieťach rezonuje téma premostenia radoľskej križovatky na medzinárodnej ceste I/11.

My ako starostovia Dolných Kysúc a primátora mesta sme zasadli za jeden stôl a prerokovali spomínaný návrh.

Dočasné premostenie križovatky v Radoli nerieši kritickú situáciu na celom úseku medzi Žilinou a Čadcou, iba presúva problém z bodu A do bodu B. Plynulý prejazd tranzitnej dopravy totiž spôsobí, že výjazdy z obcí Dolných Kysúc budú zablokované a dostať sa na hlavnú cestu I/11 bude takmer nemožné.

Jednohlasne sme sa zhodli, že v spomínanom úseku problém  vyrieši iba vybudovanie diaľničného privádzača do KNM a diaľnice D3 v plnom profile.

Dosť bolo čiastkových riešení a sľubov. Toto naše stanovisko sme zaslali  všetkým kompetentným inštitúciám.

O ďalšom priebehu a vývoji vás budeme informovať.