Dnes 31.03.2021 do 24,00 hod. končí elektronické sčítanie obyvateľov.
• Do formulárov zadávajte iba údaje platné k 1. januáru 2021. Sčítania sa musia zúčastniť všetci, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný, obvyklý alebo tolerovaný pobyt, teda občania Slovenskej republiky a aj cudzinci(§3 zákona 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Napriek zložitej situácii sa ku dňu 30.3. 2021 elektronicky sčítalo 1 003 obyvateľov obce Povina, čo predstavuje 85,58 %.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa už elektronicky sčítali a pomohli so sčítaním aj svojim blízkym.
Upozorňujeme občanov obce, aby nezabudli na svoju zákonnú povinnosť. Sčítanie Vám zaberie iba pár minút, preto Vás prosíme, venujte elektronickému sčítaniu pozornosť.
Obdobie asistovaného sčítania (prostredníctvom stacionárneho a mobilného asistenta) bude určené pre každú obec alebo mesto individuálne na základe rozhodnutia hygienika a ŠÚ SR na dobu 6 týždňov. Počas asistovaného sčítania sa budú môcť obyvatelia sčítať len na kontaktnom mieste, alebo si budú môcť na Obecnom úrade v Povine požiadať o mobilného asistenta. Ďalšie informácie o asistovanom sčítaní zverejníme neskôr.

!Pozor na podvodníkov: Žiadny sčítací komisár v súvislosti so sčítaním nikoho nekontaktuje!