Dnes sa dožíva krásneho životného jubilea naša bývalá pani starostka Margitka Šplháková.

Srdečne jej gratulujeme a želáme veľa zdravia, šťastia, lásky, pohody v kruhu najbližších. Vyslovujeme tiež obrovské poďakovanie za celoživotnú prácu v našej obci, obetavosť i ochotu pomáhať.