Milí žiaci,

slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 5. 9. 2022 /pondelok/ o 8. 00 hod. v átriu školy. Po slávnostnom otvorení školského roka a oboznámení sa s triedami ukončíme prvý školský deň a žiaci odchádzajú  domov.

Zápis prvákov do ŠKD bude po ukončení stretnutia žiakov, zákonných zástupcov žiaka a vyučujúcich v triedach. Činnosť ŠKD tento deň nie je.

V školskej jedálni sa strava podáva až od 6. 9. 2022 pre žiakov, ktorí sa prihlásia na stravu najneskôr 5. 9. 2022 do 8. 00 hod. Prineste si aj prezuvky.

Prváčikovia, tešíme sa na Vás a na  Vaše nové školské tašky.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

kolektív ZŠ