V obci Povina  sa bude od piatka 2.9. do nedele 4.9. 2022 odpisovať elektrina v domácnostiach povereným pracovníkom Stredoslovenskej Distribučnej a.s.
Prosíme o sprístupnenie odberných miest. Pri nezastihnutí odberateľa sa zanecháva lístok a stav elektromera možno nahlásiť dodatočne.