Kandidátom na poslancov do obecného  zastupiteľstva a na starostu obce vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2022 oznamujeme, že zapisovateľka Miestnej volebnej komisie v Povine je k dispozícii:

do 15,00 hod. na Obecnom úrade Povina

od 15,00 – 24,00 hod. Povina 123

kontakt: 0911320690