Milí žiaci, slávnostné otvorenie školského roka 2023/24 sa uskutoční dňa 04.09.2023 (pondelok) o 8:00 hod. v areáli školy. Po slávnostnom otvorení školského roka a oboznámení sa s triedami ukončíme prvý školský deň a žiaci odchádzajú domov.

Zápis žiakov do ŠKD sa uskutoční po slávnostnom otvorení. Činnosť ŠKD tento deň nebude.

V školskej jedálni sa strava podáva od 05.09.2023 (utorok) pre žiakov, ktorí sa prihlásia na stravu najneskôr 04.09.2023.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.