Vážení občania,

prosíme Vás o zvýšenie opatrnosti, nakoľko nám boli od Poľovníckej spoločnosti Kremienok nahlásené viaceré strety s medveďmi hnedými. Jedná sa o viacero samostatných jedincov, ale aj medvedice s mladými, ktoré sa pohybujú v lokalitách Mazák, Podnové, Oblazisko, Skaličné a Besné.

Tiež však upozorňujeme, že posledné 2 noci bol medveď hnedý aj v oblasti Tatarovce, kde zničil oplotenie a vošiel rovno do záhrady pri chate. Zničil viaceré úle a dobíjal sa už aj do včelína.

Prípad sme nahlásili zásahovému tímu, nakoľko sa jedná o intravilán obce a na obhliadke bol zastúpený aj Okresný úrad životné prostredie KNM.