Október je sviatkom úcty k starším. Tento rok obec pre svojich seniorov pripravila celodenný výlet, ktorý sa začínal Svätou omšou na hore Živčáková. Milou bola i prechádzka k Panne Márií, kde sme sa spoločne pomodlili a cestou naspäť do kostola sme si nabrali aj vodu.

Omša bola nádherná za prítomnosti mnohých farárov aj pána biskupa. Po omši sme navštívili korňanskú včelnicu, kde nás medom a oblátkou privítal pán predseda Sabela. Nádherná príroda a bzukot včiel nám dodal energiu pri počúvaní prednášok o práci včiel.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa výletu zúčastnili a strávili s nami krásnu slnečnú nedeľu.

Všetkým našim seniorom želáme pevné zdravie, pokoj a lásku.