siea-logo 

Názov projektu :                              Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci

                                                        Povina

Kód projektu v ITMS 2014+ :           310041BZC2

Miesto realizácie projektu :             Obec Povina

Zmluvná výška NFP:                      182 306,36 EUR

Časová realizácia projektu:             od 01/2023 – 06/2023

 

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej Hlavnej aktivity s názvom „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov”.

Projekt je zameraný na zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Povina realizáciou nasledujúcich opatrení:

  • Zateplenie obvodového plášťa
  • Zateplenie strešného plášťa
  • Výmena otvorových konštrukcií
  • Rekonštrukcia rozvodov vykurovania
  • Rekuperácia
  • Výmena svietidiel

 

Realizáciou opatrení dôjde k významnej obnove budovy en. triedy A0.

 

 Druh projektu:  dopytovo orientovaný projekt

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou www.op-kzp.sk