Povinské hodové slávnosti sú zasvätené Panne Márii Kráľovnej. Pri tejto príležitosti sa aj tento rok konali obecné hody. V sobotu sme začínali hudobnou veselicou na ihrisku TJ Slovan Povina. Futbalisti nám krásne pripravili ihrisko i okolie, ktoré sme v nedeľu využili aj na hasičskú súťaž.

V nedeľu nás čakal krásne vyzdobený kostol, konala sa slávnostná svätá omša. Po skončení sa všetci mohli pohostiť pri chutnom občerstvení, ktoré pripravili naše žienky Katka, Majka, Alenka, Hanka ale aj mnohé ďalšie, ktoré priniesli občerstvenie pred omšou. Atmosféru spríjemňovala hudba od rodinky Mrmusovej.

Po omši sme sa presunuli na ihrisko, kde sme otvorili hasičskú súťaž. Družstvá bojovali zo všetkých síl. Gulášik pre všetkých hasičov pripravovali DHZ Povina pod vedením Vladka Králika. Za celoživotnú prácu so včelami, bolo pánovi Milanovi Damaškovi odovzdané čestné uznanie a jeho pani manželke Zdenke poďakovanie a uznanie za učiteľstvo medovníkového pečenia. Kultúrny program otvoril hrou na harmonike Filipko Kubaščík, následne nás svojim spevom potešili sestry Mrmusové, hudobná skupina Lučina z Dolného Vadičova a na záver patril skvelej Fatranskej muzike, ktorá nás bavila do večerných hodín.

Na záver by som chcela veľmi pekne poďakovať za účasť a skvelú zábavu, účinkujúcim, ženám, ktoré sa postarali o výzdobu kostola a pohostenie, poslancom OZ, dievčatám z úradu, Únií žien Povina, DHZ Povina, ako aj všetkým ďalším, ktorí sa podieľali na príprave hodových slávností.

Veľké ďakujem aj sponzorom, ktorí nám pomohli s realizáciou hodových slávností, s úctou starostka obce Alena Dudeková.

 1. Pneumod – Peter Laš

 2. Záhradníctvo Hedera – Martin Nechala

 3. Jaroslav Dadaj

 4. Autodoprava Ľuboš Capko

 5. Cafe Bar X – Michal Vlček

 6. Záhradníctvo Jarza – Adriána Slováková

 7. Pohostinstvo Pod lipou – Helena Kubaščíková s manželom Jozefom

 8. Potraviny u Belanov – Vlasta Paršová s manželom Ervínom

 9. Píla – Peter Karas

 10. Pneuservis – Radoslav Dudek

 11. Družstvo podielnikov Povina

 12. Pozemkové združenie Povina

 13. Urbariát Povina

 14. Mäsiarstvo – Ján Belan mladší

 15. Catering – Ľubka Damašková

 16. Oškvarkové pagáče – Pavol Srnánek

 17. Bufet – Jozef Čelko

 18. Feritur – František Dadaj

 19. Slavomír Matejčík

 20.  Martin Staňo