Starostka obce oznamuje občanom, že voľby prezidenta SR v r.2024 ( I.kolo ) sa konajú v sobotu 23.marca 2024 v čase od 7.00h do 22.00h. Miestom konania volieb je volebná miestnosť, ktorá sa nachádza v zasadačke Obecného úradu v Povine.
Občania, ktorí sa zo zdravotných alebo iných dôvodov nemôžu osobne zúčastniť na voľbách, majú možnosť hlasovať do prenosnej volebnej schránky. Požiadavku na voľbu do prenosnej volebnej schránky môžete nahlásiť osobne i telefonicky na Obecný úrad v Povine počas úradných hodín, prípadne v deň volieb okrskovej volebnej komisii .