Informácia o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024.
Starostka obce Povina PhDr. Alena Dudeková, MBA oznamuje, že v obci Povina je utvorený 1 volebný okrsok pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024.
Volebná miestnosť je určená v zasadačke Obecného úradu v Povine, adresa: Obecný úrad, Povina 155, 02333 Povina.

V Povine 04.03.2024

PhDr. Alena Dudeková MBA, starostka obce