V snahe zmierniť dopady súčasnej situácie s novým koronavírusom na rozpočet samosprávy pristúpila obec Povina po dohode s poslancami OZ k úsporným opatreniam. Jedným z nich je prerušenie dodávky elektrickej energie  do lámp verejného osvetlenia. Opatrenia vstúpia do platnosti dnes 3. apríla.

Pouličné lampy nebudú svietiť v čase od 24:00 hod do 04:00 hod rannej. Dúfame, že naše úsporné opatrenia pochopíte. Robíme tak v záujme všetkých, ktorým záleží na šetrení verejných finančných prostriedkov v tejto ťažkej dobe.