Vážení rodičia,

zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v šk. roku 2024/2025 sa uskutoční

v stredu 3. apríla 2024 o 14,00 hod. v budove Základnej školy Povina.

Zápisu sa zúčastnia deti a ich zákonní zástupcovia.

Rodič je povinný zapísať do základnej školy dieťa, ktoré do 31.8.2024 dovŕši šiesty rok veku. V deň zápisu je potrebné priniesť : občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa.

Dieťa bude zapísané na plnenie povinnej školskej dochádzky na základe prihlášky, ktorú si môžete vyzdvihnúť v kancelárii v budove ZŠ, v budove MŠ alebo stiahnuť v prílohách na internetovej stránke školy.

 

Tešíme sa na všetkých budúcich prváčikov …..