V súvislosti s aktuálnou situáciou s výskytom kontaminovaných jahôd z Poľska Vám v prílohe zasielame článok spolu s informačným letákom k Vírusovej hepatitíde A – Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu.

Vírusová hepatitída A článok