Základná škola Povina v spolupráci s Obecným úradom vyhlasuje zbierku školských pomôcok pre deti zo sociálne slabších rodín či krízových centier.

Pravítka, tašky, zošity… čokoľvek, čo už doma nepotrebujete, prineste do Základnej školy. Všetky vyzbierané pomôcky sa odovzdajú Katolíckej charite v Žiline.

Ďakujeme 🙂