Rokovanie mesta a obcí Dolných Kysúc otvorila novozvolená predsedníčka ZMO DK Alena Dudeková, starostka obce Povina.

Privítala svojich kolegov a riaditeľa kancelárie ZMOS Michala Kaliňáka.

Samosprávy už niekoľko mesiacov bojujú s vysokými cenami energií, s novelami zákonov a preneseným výkonom štátnej správy bez finančného krytia, čím štát zároveň porušuje Čl. 71 Ústavy SR.

Nosnou témou však boli informácie k pripravovanému protestnému zhromaždeniu, ktorý sa uskutoční 22. februára 2023 o 11:00 hod pred parlamentom v Bratislave.

Michal Kaliňák nás informoval o blížiacom sa Sneme Zmosu a určení priorít. Všeobecným súhlasom sme sa zhodli, že je potrebné riešiť spôsob financovania obcí a existenčného minima obcí ako aj stavebný zákon a mnoho ďalšieho. Na Snem predložíme aj meno nášho kandidáta na predsedu Zmosu, ktorý bude pochádzať z Kysúc.

Ďakujeme všetkým kolegom ZMO DK a riaditeľovi kancelárie Zmosu Michalovi Kaliňákovi za účasť a veľmi konštruktívny rozhovor.