Zástupcovia samospráv rokovali v Hornom Vadičove

Od administrator

Januárové stretnutie Združenia mesta a obcí Dolných Kysúc sa uskutočnilo v Hornom Vadičove. Dôležitými témami bola novela školského zákona, o ktorej budeme rokovať aj budúci týždeň na online Rade Zmosu s ministrom školstva Tomášom Druckerom. Taktiež sme sa venovali informáciam zo Zmosu či 780. výročiu prvej písomnej zmienky o Kysuciach. Každá obec má iné starosti,…

Predstavitelia ZMO DK sa stretli v Kysuckom Lieskovci

Od administrator

Samosprávy čelia v poslednom čase veľmi silným tlakom. Z jednej strany energie, z druhej strany nové zákony a prikladanie povinnosti na ramená samospráv bez finančného krytia. A namiesto adresnej a rýchlej pomoci od štátu (strata vyše 300 miliónov eur oproti minulému roku) nám dočasne poverená vláda ponúka 55 miliónov za podmienky, že podpíšeme memorandum o…

Rokovanie Komory miest a predsedov regionálnych združení ZMOS bolo konštruktívne

Od administrator

Prvým bodom rokovania Komory miest, ktoré sa konalo vo štvrtok 9. marca 2023, bola diskusia s Marcelom Klimekom, štátnym tajomníkom ministerstva financií a Tomášom Opartym, štátnym tajomníkom ministerstva vnútra. Viac informácií v nasledujúcom linku: https://www.zmos.sk/rokovanie-komory-miest-a-predsedov-regionalnych-zdruzeni-zmos-bolo-aj-za-ucasti-dvoch-statnych-tajomnikov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Samosprávy protestovali pred Národnou radou SR

Od administrator

Za Slovensko a pre Slovákov Žiadame kompenzácie energií od októbra 2022 zastropovanie cien elektrickej energie do výšky max. 100€/MWh a plynu do výšky max. 50€/MWh, kompenzácia vykurovania Biomasou kompenzácia alebo zníženie cien distribučných poplatkov zastavenie prijímania legislatívy destabilizujucej samosprávu bezodkladné dofinancovanie originálnych kompetencií na úseku školstva-MŠ, školské kluby, CVČ, ZUŠ.. dofinancovanie výpadkov príjmov samospráv z…

Združenie miest a obcí Dolných Kysúc zasadalo v obci Povina

Od administrator

Rokovanie mesta a obcí Dolných Kysúc otvorila novozvolená predsedníčka ZMO DK Alena Dudeková, starostka obce Povina. Privítala svojich kolegov a riaditeľa kancelárie ZMOS Michala Kaliňáka. Samosprávy už niekoľko mesiacov bojujú s vysokými cenami energií, s novelami zákonov a preneseným výkonom štátnej správy bez finančného krytia, čím štát zároveň porušuje Čl. 71 Ústavy SR. Nosnou témou však boli…